نون والقلم

مطالب کمک آموزشی پیام های آسمان و عربی

 سایت امام مهدی(عج)

 سایت آیت الله خمینی

 سایت آیت الله خامنه ای

 سایت اهل بیت

 سایت حقیقت اسلام

 سایت اسلام کوئیست

 سایت حجاب برتر

 بهشت دانلود

 سایت تبیان

 دانلود فارسی

 سافت گذر

 سافت 98

 دانلود به سبک ایرانی

 دانلود فارسی زبانان

۲ مطلب با موضوع «دانلود اذان» ثبت شده است

1.موذنین

ردیف موضوع

حجم
(KB)

1  سعید طوسی
1,510
2 محمد رضا پور زرگری
1,558
3 قاسم رضیعی
1,173
4 شهید شیخ ید الله ابراهیمی کچویی
3,144
5 حجة الاسلام والمسلمین شیخ حمید اسماعیل پور
1,359
6 سلیم موذن زاده ی اردبیلی 1
1,467
7 سلیم موذن زاده ی اردبیلی 2
1,957
8 مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی 1
325
9 مرحوم داوود مؤذن زاده اردبیلی
1,083
10 مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی 2
1,243
11 کریم منصوری
1,124
12 راغب مصطفی غلوش
1,387
13 حسین صبحدل
1,068
14 مرحوم آقاتی
1,103
15 عبدالباسط
1,021
16 منشاوی
1,108
17 عبدالنعم طوخی
1,363
18 شعیشع
1,173
19 شحات انور
229
20 نقشبندی
639
21 عبدالفتاح
876
22 عبدالرحیم
733
23 عبدالفتاح طاروتی 1
1,200
24 عبدالفتاح طاروتی 2
1,095
25 عبدالفتاح طاروتی 3
1,176
26 عبدالغفار
187
27 عبدالحکم
906
28 عبدالعطیف
184
29 ابوالحسن دماوندی
748
30 محمد حسین ابوریه
1,289
31 زاهر
905
32 علی البناء
753
33 الحصری
187
34 الحسینی
196
35 علی اکبر حنیفی
1,373
36 علی اربابی
1,084
37 علی محمود
733
38 علیرضا احمدی
1,175
39 الجوهری
134
40 شیخ محمود خلیل الحصری
709
41 النبراوی
181
42 الزاوی
145
43 عطاء الله امیدوار
604
44 محمد پور
1,355
45 محمد رضا ابوالقاسمی
1,105
46 سید عباس میرداماد
1,267
47 سید حسین موسوی بلده
1,123
48  محمد حسین سبز
980
49  تاج اصفهانی
775
50 رضا محمد پور
1,145
51 محسن بادیا
1,157
52 محمد کاظم نداف
1,230
53 کامل یوسف
898
54 الدمنهوری
893
55 ابراهیم الشجاعی
195
56 عمران
902
57 طه ألفَشنی
1,129
58 محمد قندیل
229
59 سعید حافظ
167
60 حسین فردی
988
61 حسن خانچی
1,257
62 حسین ربیعیان
1,283
63 حسین رستمی
1,161
64 حسین یزدان پناه
1,205
65 کرمی
1,443
66 سلمان خلیل
1,055
67 خدام الحسانی
1,557
68 مجید جیریایی
1,329
69 سید جواد ذبیحی
986
70 مصطفی یادگاری
1,150
71 مصطفی اسماعیل
945
72 محمد زاده
205
73 دانلود اذان ناجی غزار
1,112
74 نکلاوی
181
75 نعینع
1,051
76 پرهیزگار
1,198
77 غفاری
1,572
78 حسین ربیعیان
1,376
79 رفعت
1,036
80 رافعی
1,570
81 رحیم خاکی
1,099
82 رضاییان
946
83 روحانی نژاد
1,529
84 رزیقی
863
85 صابر
150
86 سعیدیان
1,701
87 سلامه
570
88 حسین علی شریف
642
89 شعشعاعی
1,742
90 سید سعید
1,652
91 تسویه چی
190
92 عبدالرحمن
818
 

2.دیگر موذنین

ردیف موضوع

حجم
(KB)


1 اذان 1
1,383
2 اذان 2
1,704
3 اذان 3
1,320
4 اذان 4
1,446
5 اذان 5
1,385
6 اذان 6
1,211
7 اذان 7
1,582
8 اذان 8
1,608
9 اذان 9
1,523
10 اذان 10
541
11 اذان 11
855
12 اذان 12
1,1009
13 اذان 13
1,131
14 اذان 14
1,115
15 اذان 15
1,129
16 اذان 16
1,169
 

3.اذان حرم

ردیف موضوع

حجم
(KB)


1 اذان مدینه
845
2 اذان مسجد الحرام
1,747
3 حرم امام رضا (ع)
1,228
 

4.دیگر اذان ها

ردیف موضوع

حجم
(KB)


1 اذان حزین
1,442
2 اذان انتظار - کاظم زاده
1,281

دانلود مجموعه 35 اذان زیبا و ماندگار با صدای موذنین مشهور: سلیم موذن زاده، رحیم موذن زاده، سعیدیان، صبحدل، تسویه چی، غفاری، رفیعی، کوچک زاده، آقایی، کاظم زاده و ...


دانلود بسته کامل

*دانلود مجموعه اذان قسمت اول 87 مگابایت                                  *دانلود مجموعه اذان - قسمت دوم 15 مگابایت


دانلود بصورت مجزا

·         mp3 001-Entezari.mp3

·         mp3 002-Rahim-Moazenzadeh (1).mp3

·         mp3 003-Rahim-Moazenzadeh (2).mp3

·         mp3 004-Rahim-Moazenzadeh (3).mp3

·         mp3 005-Rahim-Moazenzadeh (4).mp3

·         mp3 006-Salim -Moazenzadeh.mp3

·         mp3 007-Saidian.mp3

·         mp3 008-Salimi.mp3

·         mp3 009-Salimi.mp3

·         mp3 010-Hoseyni.mp3

·         mp3 011-Sobhdel.mp3

·         mp3 012-Abdolahi.mp3

·         mp3 013-Sharif.mp3

·         mp3 014-Parhizkar.mp3

·         mp3 015-Tasviyeh-chi.mp3

·         mp3 016-Karim Mansoori.mp3

·         mp3 017-Ghafari.mp3

·         mp3 018-Ghafari.mp3

·         mp3 019-Rafee.mp3

·         mp3 020-Sadat Fatemi.mp3

·         mp3 021-Kajavi.mp3

·         mp3 022-Kochak Zade.mp3

·         mp3 023-Mohamadion.mp3

·         mp3 024-Panahi.mp3

·         mp3 025-Sayaf Zade.mp3

·         mp3 026-Karimi.mp3

·         mp3 027-Aghati.mp3

·         mp3 028-Rezaian.mp3

·         mp3 029-Mohammad Zadeh.mp3

·         mp3 030-Kazem Zadeh.mp3

·         mp3 030 Ghalvash.mp3

·         mp3 031 Tokhi.mp3

·         mp3 032 Seyed Saeed.mp3

·         mp3 033 Abo Zeed.mp3

·         mp3 034 Tantavi.mp3